Tòa thị chính thành phố

map markNhấn vào biểu tượng trên bản đồ sẽ hiễn thị chi tiết các địa điểm

Về các vấn đề liên quan đến đăng kí người nước ngoài,hộ tịch,phiếu công dân..thủ tục bảo hiểm sức khỏe,lương hưu,đăng kí sử dụng các chế độ bảo hộ sinh hoạt…vui lòng liên hệ UBND nơi mình sống hoặc đăng kí hộ khẩu.

■Các thông tin sinh hoạt cuộc sống dành cho người nước ngoài đang sinh sống tại tỉnh Okayama
→ "SỔ TAY HƯỚNG DẪN THÔNG TIN VỀ CUỘC SỐNG Ở OKAYAMA DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI"
http://www.opief.or.jp/handbook/
(Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Indonesia, tiếng Hàn, tiếng Việt, tiếng Tây Ban Nha)

Danh sách các địa điểm đăng tải và bản đồ phóng to
Bất kỳ các địa điểm được đăng, về cơ bản là sử dụng tiếng Nhật. Dù các địa điểm được ghi có thể sử dụng được ngôn ngữ khác thì vẫn có thể bị hạn chế về thời gian