Lớp học tiếng Nhật

map markNhấn vào biểu tượng trên bản đồ sẽ hiễn thị chi tiết các địa điểm

Các đoàn thể trong tỉnh mở các lớp học tiếng Nhật,dành cho người nước ngoài sống trong khu vực

Danh sách các địa điểm đăng tải và bản đồ phóng to
Bất kỳ các địa điểm được đăng, về cơ bản là sử dụng tiếng Nhật. Dù các địa điểm được ghi có thể sử dụng được ngôn ngữ khác thì vẫn có thể bị hạn chế về thời gian