Quốc tịch và thủ tục đăng ký hộ khẩu liên quan

map markNhấn vào biểu tượng trên bản đồ sẽ hiễn thị chi tiết các địa điểm

Các thủ tục lien quan đến quốc tịch như nhập tịch,được làm ở cục pháp vụ địa phương.
Người nước ngoài sống ở tỉnh Okayama thì liên hệ với Cục pháp vụ Okayama)

Danh sách các địa điểm đăng tải và bản đồ phóng to
Bất kỳ các địa điểm được đăng, về cơ bản là sử dụng tiếng Nhật. Dù các địa điểm được ghi có thể sử dụng được ngôn ngữ khác thì vẫn có thể bị hạn chế về thời gian