Trường tiếng Nhật

map markNhấn vào biểu tượng trên bản đồ sẽ hiễn thị chi tiết các địa điểm

Trường tiếng Nhật là trường dạy tiếng Nhật cho người nước ngoài đến và sống tại Nhật với mục đích học tiếng Nhật.
Về vấn đề tư cách ,điều kiện nhập học,hãy liên hệ trực tiếp các trường.

Danh sách các địa điểm đăng tải và bản đồ phóng to
Bất kỳ các địa điểm được đăng, về cơ bản là sử dụng tiếng Nhật. Dù các địa điểm được ghi có thể sử dụng được ngôn ngữ khác thì vẫn có thể bị hạn chế về thời gian