Hellowork (Phòng ổn định việc làm)

map markNhấn vào biểu tượng trên bản đồ sẽ hiễn thị chi tiết các địa điểm

Giới thiệu,tư vấn công việc thì có thể làm ở Hallo work khu vực khác,nhưng cấp bảo hiểm,chri làm ở hallo work quản lí khu vực mình sống
Khi đến halllo work,cần phải có thẻ đăng kí người nước ngoài.

Danh sách các địa điểm đăng tải và bản đồ phóng to
Bất kỳ các địa điểm được đăng, về cơ bản là sử dụng tiếng Nhật. Dù các địa điểm được ghi có thể sử dụng được ngôn ngữ khác thì vẫn có thể bị hạn chế về thời gian