Tư vấn về các vấn đề gia đình như bạo lực…

map markNhấn vào biểu tượng trên bản đồ sẽ hiễn thị chi tiết các địa điểm

Có tư vấn viên nữ tư vấn về các vấn đề liên quan đến giới tính .bạo lực giới tính,bạo lực gia đình,các vấn đề về gia đình,vợ chồng…

Danh sách các địa điểm đăng tải và bản đồ phóng to
Bất kỳ các địa điểm được đăng, về cơ bản là sử dụng tiếng Nhật. Dù các địa điểm được ghi có thể sử dụng được ngôn ngữ khác thì vẫn có thể bị hạn chế về thời gian