Lương hưu

map markNhấn vào biểu tượng trên bản đồ sẽ hiễn thị chi tiết các địa điểm

Tiền trợ cấp quốc gia cung cấp một khoản trợ cấp hoặc tiền mặt trả một lần cho những người có thể không còn làm việc được nữa. Ví dụ :
người già, người bị bệnh nan y và người tàn tật.
Hỏi thêm thông tin ở Văn phòng của thành phố hoặc Văn phòng bảo hiểm xã hội gần nhất nơi bạn đang sinh sống để biết thêm chi tiết.

Danh sách các địa điểm đăng tải và bản đồ phóng to
Bất kỳ các địa điểm được đăng, về cơ bản là sử dụng tiếng Nhật. Dù các địa điểm được ghi có thể sử dụng được ngôn ngữ khác thì vẫn có thể bị hạn chế về thời gian