Cung cấp thông tin cho người nước ngoài

map markNhấn vào biểu tượng trên bản đồ sẽ hiễn thị chi tiết các địa điểm

(Hướng dẫn việc cung cấp thông tin cho người nước ngoài)
Nhân viên của hiệp hội giao lưu quốc tế Okayama sẽ nhận tư vấn,trả lời,cung cấp các thông tin cần thiết để sống ở Okayama,cũng như các thông tin về du lịch của các thành phố trong tỉnh.

Danh sách các địa điểm đăng tải và bản đồ phóng to
Bất kỳ các địa điểm được đăng, về cơ bản là sử dụng tiếng Nhật. Dù các địa điểm được ghi có thể sử dụng được ngôn ngữ khác thì vẫn có thể bị hạn chế về thời gian