Các hiệp hội giao lưu quốc tế

map markNhấn vào biểu tượng trên bản đồ sẽ hiễn thị chi tiết các địa điểm

Các hiệp hội giao lưu quốc tế cung cấp các thông tin, tổ chức các lễ hội giao lưu quốc tế,các buổi học tìm hiểu quốc tế….

Danh sách các địa điểm đăng tải và bản đồ phóng to
Bất kỳ các địa điểm được đăng, về cơ bản là sử dụng tiếng Nhật. Dù các địa điểm được ghi có thể sử dụng được ngôn ngữ khác thì vẫn có thể bị hạn chế về thời gian