Tư vấn về giáo dục

map markNhấn vào biểu tượng trên bản đồ sẽ hiễn thị chi tiết các địa điểm

Nhận tư vấn cho phụ huynh,học sinh từ mẫu giáo đến cấp 3,về các vấn đề liên quan giáo dục như bắt nạt,tốt nghiệp xong làm gì,dạy dỗ,trốn học…,hoặc các vấn đề về phúc lợi xã hội như tổn thương tinh thần thể thể xác trẻ em,trẻ hư hỏng…

Danh sách các địa điểm đăng tải và bản đồ phóng to
Bất kỳ các địa điểm được đăng, về cơ bản là sử dụng tiếng Nhật. Dù các địa điểm được ghi có thể sử dụng được ngôn ngữ khác thì vẫn có thể bị hạn chế về thời gian