Tư cách lưu trú, thủ tục xuất nhập cảnh liên quan

map markNhấn vào biểu tượng trên bản đồ sẽ hiễn thị chi tiết các địa điểm

Các thủ tục liên quan đến visa được là ở cục quản lí xuất nhập cảnh khu vực đó.Người nước ngoài sống ở Okayama thì liên hệ Văn phòng Okayama của cục quản lí xuất nhập cảnh Hiroshima.

Danh sách các địa điểm đăng tải và bản đồ phóng to
Bất kỳ các địa điểm được đăng, về cơ bản là sử dụng tiếng Nhật. Dù các địa điểm được ghi có thể sử dụng được ngôn ngữ khác thì vẫn có thể bị hạn chế về thời gian