Phòng cấp cứu khẩn cấp vào ngày nghỉ và ban đêm

map markNhấn vào biểu tượng trên bản đồ sẽ hiễn thị chi tiết các địa điểm

(Hướng dẫn các cơ sở y tế cấp cứu,ngày nghỉ,đêm khuya)
Có thể tham vấn ý kiến của bác sĩ vào ngày nghỉ hoặc ban đêm cho các trường hợp khẩn cấp như ốm hoặc bị thương đột ngột.

■Tra cứu các phòng khám khẩn cấp, bác sỹ trực cho bệnh nhân vào ngày nghỉ, ban đêm
→Hệ thống thông tin cấp cứu y tế, thảm họa tỉnh Okayama.
https://www.qq.pref.okayama.jp/(Tiếng Nhật)

Danh sách các địa điểm đăng tải và bản đồ phóng to
Bất kỳ các địa điểm được đăng, về cơ bản là sử dụng tiếng Nhật. Dù các địa điểm được ghi có thể sử dụng được ngôn ngữ khác thì vẫn có thể bị hạn chế về thời gian