• Home
  • 緊急情報
  • 新型コロナウイルス感染拡大防止/Prevention of the Spread of COVID-19【5月28日(May 28th)】岡山県知事メッセージ/Message from the Governor of Okayama Prefecture/冈山县知事讯息/오카야마현 지사 메시지/MENSAGEM DE DO GOVERNADOR/THÔNG ĐIỆP CỦA THỐNG ĐỐC TỈNH OKAYAMA

2020年5月29日(金)18:46更新

新型コロナウイルス感染拡大防止/Prevention of the Spread of COVID-19【5月28日(May 28th)】岡山県知事メッセージ/Message from the Governor of Okayama Prefecture/冈山县知事讯息/오카야마현 지사 메시지/MENSAGEM DE DO GOVERNADOR/THÔNG ĐIỆP CỦA THỐNG ĐỐC TỈNH OKAYAMA

にほんご / English / 中文 / 한국어 / Português / Tiếng việt

 

【岡山県民のみなさまへ~岡山県知事メッセージ】(令和2年5月28日)
5月25日に、特措法に基づく緊急事態宣言が、全ての都道府県で解除されました。
今後は、新型コロナウイルスのまん延防止対策と社会経済活動の維持を、上手に両立させていく必要があります。

*このため、皆さまには、6月1日から6月18日までの間、次の取組をお願いします。

※詳しい内容は、下記よりPDFをダウンロードしてください。

「新しい生活様式」の実践  http://www.moj.go.jp/content/001319945.pdf 

 

【To all citizens of Okayama Prefecture~Message from the Governor of Okayama Prefecture】(May 28th, 2020)

*The State of Emergency has been lifted from all prefectures as of May 25th.

*From here on, it is necessary for us to maintain a balance between COVID-19 prevention measures as well socioeconomic activity. In order to make this happen, I ask that the residents of Okayama Prefecture adhere to the following efforts from June 1st to 18th:

For complete details, please download the PDF message below.

➡ Example of practicing “New Lifestyle”https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000632485.pdf

 

【致各位县民~冈山县知事讯息】 (令和2年5月28日)

* 5月25日,日本所有都道府县全面解除基于特别措施法的紧急事态。

*今后在防止新冠病毒蔓延的同时,维护社会经济秩序也很重要,有必要实现加强防疫和维护经济的两立工作。
 为此,恳请全体县民在6月1日至6月18日期间做到以下几项。

※有关完整的讯息,请下载下面的PDF。

➡「新生活模式」http://www.moj.go.jp/content/001319945.pdf

 


【현민여러분에게~ 
오카야마현 지사 메시지】(2020년 5월 28일)

*5월 25일에 특별조치법에 근거한 긴급사태선언이 모든 도도부현에서 해제되었습니다.
*이후는 신종 코로나 바이러스의 만연방지대책과 사회경제활동의 유지를 균형에 맞춰 양립시킬 필요가 있습니다.
 이를 위해 여러분에게는 6월 1일부터 6월 18일까지 다음과 같은 협력을 부탁드립니다.

자세한 내용은 아래의 메시지를 다운로드하십시오.

➡“새로운 생활 스타일” http://www.moj.go.jp/content/001319945.pdf


【Residentes de Okayama ~
MENSAGEM DE DO GOVERNADOR】(28 de maio de 2020.

No dia 25 de maio, foi declarado o término da situação de emergência do país inteiro conforme determinava a Lei Especial de Medidas contra a Pandemia.
* Daqui em diante, é necessário manter o equilíbrio da sociedade, continuando a tomar medidas para evitar que a epidemia do Novo Coronavírus se espalha, e prosseguir com as atividades econômicas. 
Assim, a partir do dia 1o até o dia 18 de junho, pedimos a todos os cidadãos a terem cautelas no seguinte:

※Para detalhes, faça o download do PDF a seguir.
➡ “Novo Estilo de Vida” https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000632485.pdf

 

 

Gửi đến mọi người dân đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Okayama~THÔNG ĐIỆP CỦA THỐNG ĐỐC TỈNH OKAYAMA(Ngày 28 Tháng 5 Năm 2020 )

Vào ngày 25 tháng 5 vừa qua , Tuyên bố về tình trạng khẩn cấp dựa trên Luật đặc biệt đã được gỡ bỏ trên toàn bộ các tỉnh thành.

*Trong thời gian tới , việc cân bằng và duy trì tốt được giữa các hoạt động kinh tế và các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của Virut mới Corona là điều thật sự cần thiết . Chính vì thế, trong khoảng thời gian từ 1/6 cho đến 18/6, yêu cầu mọi người thực hiện những việc sau đây.※Tải xuống bản PDF tại đây để biết thêm thông tin.

➡Các ví dụ về việc thực hiện「LỐI SỐNG MỚI」http://www.moj.go.jp/content/001319945.pdf

5月28日 知事メッセージ

岡山県知事メッセージ(ルビ付き)

ダウンロード(PDF)

Message from the Governor of Okayama Prefecture

ダウンロード(PDF)

冈山县知事讯息

ダウンロード(PDF)

오카야마현 지사 메시지

ダウンロード(PDF)

MENSAGEM DE DO GOVERNADOR

ダウンロード(PDF)

THÔNG ĐIỆP CỦA THỐNG ĐỐC TỈNH OKAYAMA

ダウンロード(PDF)