• Home
  • 緊急情報
  • 新型コロナウイルス感染拡大防止(若い世代の皆様への協力要請)/Prevention of the Spread of COVID-19(Request for Cooperation to Younger Individuals)【7月20日(July 20th)】岡山県知事メッセージ/Message from the Governor of Okayama Prefecture/冈山县知事讯息/오카야마현 지사 메시지/MENSAGEM DE DO GOVERNADOR/THÔNG ĐIỆP CỦA THỐNG ĐỐC TỈNH OKAYAMA

2020年7月24日(金)14:48更新

新型コロナウイルス感染拡大防止(若い世代の皆様への協力要請)/Prevention of the Spread of COVID-19(Request for Cooperation to Younger Individuals)【7月20日(July 20th)】岡山県知事メッセージ/Message from the Governor of Okayama Prefecture/冈山县知事讯息/오카야마현 지사 메시지/MENSAGEM DE DO GOVERNADOR/THÔNG ĐIỆP CỦA THỐNG ĐỐC TỈNH OKAYAMA

 

 

 

 

 

 

にほんご / English / 中文 / 한국어 / Português / Tiếng việt

7月20日 知事メッセージ

岡山県知事メッセージ(ルビ付き)

ダウンロード(PDF)

Message from the Governor of Okayama Prefecture

ダウンロード(PDF)

冈山县知事讯息

ダウンロード(PDF)

오카야마현 지사 메시지

ダウンロード(PDF)

MENSAGEM DE DO GOVERNADOR

ダウンロード(PDF)

THÔNG ĐIỆP CỦA THỐNG ĐỐC TỈNH OKAYAMA

ダウンロード(PDF)

【岡山県民のみなさまへ~岡山県知事メッセージ】(令和2年7月20日)
県内では、この1週間に、13例の新型コロナウイルス感染症の新規感染者が確認され、接待を伴う飲食店において、初のクラスター感染も確認されました。

新型コロナウイルス感染症は、若者では、無症状か軽症のことが多く、気づかないうちに他の人に感染させてしまうことがわかっており、高齢者など、重症化リスクのある人への感染拡大も懸念される状況です。

*次の3点について、ご協力をお願いします。

① 新型コロナウイルス受診相談センターに相談

② 高齢者と接触する機会のある方は、特に慎重に行動

③ 新型コロナウイルス接触確認アプリCOCOA(ココア)の登録 

※詳しい内容は、下記よりPDFをダウンロードしてください。

 

【To all citizens of Okayama Prefecture~Message from the Governor of Okayama Prefecture】(July 20th, 2020)

Within this past week, there have been 13 new confirmed cases of COVID-19, and we have also confirmed our first cluster that occurred from reception at a food and drink establishment.

*With the understanding that COVID-19 has many cases of younger individuals showing very slight symptoms or no symptoms at all and infecting others without them noticing, the disease spreading to senior citizens or those with pre-existing illnesses is a very worrisome

*We would like to make three further requests for cooperation.

① Consult with the nearest COVID-19 consultation center.

② Those who have a chance to be in contact with senior citizens, please conduct yourselves in an especially careful manner.
③ Register to COCOA, a contact confirming application.

For complete details, please download the PDF message below.

 

【致各位县民~冈山县知事讯息】 (令和2年7月20日)

*这个星期,县境内新增13例新冠病毒感染人员,伴有接待性质的饮食店甚至出现了首例聚集性感染。

*研究已经表明年轻人感染新型冠状病毒的症状通常是无症状或轻度症状居多,在不经意间就可传染给其他人,现阶段尤其需要提高警惕的是病毒引起例如老人等重症高危人群的感

染蔓延。

各位做好以下3项配合工作。

① 最近距离的新型冠状病毒就诊咨询中心联系。

② 需要与老人接触者,尤其需要做到慎重出行。
③ 注册新型肺炎密切接触者查询的应用程序COCOA。

※有关完整的讯息,请下载下面的PDF。


【현민여러분에게~ 
오카야마현 지사 메시지】(2020년 7월 20일)

*현내에서는 최근 1주일간에 13번째 신종 코로나바이러스 감염증의 신규 감염자가 확인되어, 접대행위가 이루어지는 유흥업소에서 집단 감염이 처음으로 확인되었습니다.

*신종 코로나바이러스 감염증은 젊은이에게 있어 무증상 혹은 증상이 가벼운 경우가 많아, 증상을 느끼지 못한 채 다른 사람에게 감염시켜 버리는 일이 있다는 것도 알고 있습니다. 고령자 등 중증화 위험이 있는 사람에게 감염확대가 염려되고 있습니다.

*다음 3가지에 대해서 협력을 당부드립니다.

① 신종 코로나바이러스 진찰상담센터로 상담해 주십시오.

② 다음으로 접대행위가 있는 유흥업소에 대한 감염확대 예방 가이드라인 준수의 협력 요청입니다.

③ 신종 코로나바이러스 접촉확인 앱 COCOA의 등록을 부탁드립니다. 

자세한 내용은 아래의 메시지를 다운로드하십시오.


【Residentes de Okayama ~
MENSAGEM DE DO GOVERNADOR】(20 de julho de 2020

Nesta última semana foi detectado novamente 13 casos de infecção na província. Pela primeira vez houve uma ‘infecção em massa’ em estabelecimento comercial de comes e bebes onde há serviços de atendimento direto aos fregueses.
*O jovem geralmente não apresenta os sintomas do COVID-19, mesmo infeccionado. Ficou claro de que, sem apresentar sintomas há o risco de infeccionar outras pessoas sem perceber. A  circustância de expandir a infecção entre pessoas de alto risco de gravidade, principalmente os idosos é um dos assuntos problemáticos. 
*Pede ao povo da província cooperação para tomar medidas contra a expansão da epidemia em 3 pontos:

① Caso apresentar qualquer sintomas de febre ou dor na garganta, procure logo um centro de atendimento do COVID-19 (Shingata Korona Uirusu Jyushin Sōdan Cen    ter).

②   Pedimos que tomem bastante cuidado caso alguém da família for idoso ou se houver ocasião em ter contato direto com pessoas idosas.

③   Pedimos que façam uma conta no aplicativo “COCOA”—Shingata Korona Uirusu Sesshoku Kakunin Apuri.

※Para detalhes, faça o download do PDF a seguir.

 

Gửi đến mọi người dân đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Okayama~THÔNG ĐIỆP CỦA THỐNG ĐỐC TỈNH OKAYAMA(Ngày 20 Tháng 7 Năm 2020)

*Vào 1 tuần trở lại đây ở trong tỉnh đã xác nhận được 13 ca nhiễm Virus mới Corona, và cũng xác nhận được trường hợp lây nhiễm theo cụm đầu tiên tại 1 quán ăn đã có tiếp xúc với người nhiễm bệnh.

*Triệu chứng mắc nhiễm Virus mới Corona ở những người trẻ phần nhiều là triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng ,và vô tình truyền bệnh cho những người khác mà không hay biết, tình hình cũng rất lo ngại về vấn đề có thể lây lan truyền nhiễm sang các người có nguy cơ mắc  triệu chứng nặng như các người già cao tuổi.

*Tôi mong mọi người sẽ hợp tác thực hiện 3 việc sau đây:

① Tức hãy đến ngay các trung tâm tiếp nhận kiểm tra Virus mới Corona gần nhất để được tư vấn.

②   Sống chung với những người già lớn tuổi trong gia đình … đặc biệt nên hành động một cách cẩn thận.

③ Yêu cầu mọi người đăng ký sử dụng ứng dụng COCOA ,ứng dụng xác nhận tiếp xúc với Virus chủng mới Corona.

※Tải xuống bản PDF tại đây để biết thêm thông tin.